۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه

بخش سوم تصاویری ازمراسم تهداب گذاری مطبعه وتاسیسات رادیو وتلویزیون دردانشگاه ولایت هرات توسط والی این ولایت

هیچ نظری موجود نیست: