۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه

روند انتخابات افغانستان تحت تدابير شديد امنيتي

حضور گسترده مردم اما تحت تدابير شديد امنيتي
تصاويري كه مشاهده مي شود مربوط به روز انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي ولايتي درشهر هرات است كه تحت تدابير شديد امنيتي برگزار گرديده است

زنان وانتخابات افغانستان

حضور پررنگ زنان دردومين دور انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي ولايتي افغانستان

تصاويري ازجريان روند انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي ولايتي افغانستان-هنرات

تصاوير بالا مربوط به پروسه انتخابات دوردوم رياست جمهوري وشوراهاي ولايتي افغانستان مي باشد كه درولايت هرات با افتتاح والي اين ولايت افتتاح شد

۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه

سفر وزیر دفاع افغانستان به هرات

تصاویر بالا مربوط به سفر آقای عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان به هرات که به تاریخ 15/5/1388 وارد ولایت هرات شد

۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه

بازداشت باند چاقو زن به دانش آموزان دختر درولايت هرات

تصوير بالا مربوط به باند چاقو كش است كه هنگام خروج با هنگام رفتن دانش آموزان دختر به مكاتب شان وحشيانه به آنها حمله ورشده وآنهارا مظلومانه آنهارا با چاقو مجروح مي ساختند كه توسط پوليس هرات بازداشت شده اند

بازداشت عوامل انتحاري درهرات

تصوير بالا مربوط به دوتن ازعوامل انتحاري هستند كه توسط پوليس ولايت هرات حين انجام عمل تروريستي بازداشت شده اند