۱۳۹۰ بهمن ۲۶, چهارشنبه

افتتاح ازترمینال وسیستم امنیتی میدان هوایی بین المللی ولایت هرات

ترمینال میدان هوایی بین المللی ولایت هرات به نام یک تن ازسزبازان ارتش ایتالیا مقیم ولایت هرات که چندی پیش درولسوالی گذره ولایت هرات کشته شده بود مسما گردید که درافتتاح این ترمینال خانواده این سرباز کشته شده نیز حضور داشتند زمانی که پرده ازروی یادبود این کشته شده برداشته شد ورسما این ترمینال افتتاح شد اشک درچشمان پدر ومادر این سرباز جاری شد.

بهره برداری ازترمینال وتجهیزات امنیتی میدان هوایی بین المللی ولایت هرات

این ترمینال با حضور داشت مقامات عالی رتبه داخلی وخارجی به بهره برداری رسید

ترمینال میدان هوایی هرات با سیستم جدید امنیتی با معیار های بین المللی افتتاح شد

با نصب سیستم امنیتی درمیدان هوایی بین المللی هرات ضریب امنیتی این فرودگاه تا حدود زیادی بالا خواهد رفت

افتتاح ترمینال میدان هوائی بین المللی ولایت هرات

گفته شده این ترمینال باهزینه بالغ برهشتصدهزار دالر آمریکایی ازبودجه انکشافی تیم بازسازی پی آر تی ایتالیا به مصرف رسیده است

۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

پیوستن قوماندان سید ضیا با 19 تن ازافراد تحت امرش به دولت درولایت هرات

این گروه به سرپرستی قوماندان سید ضیا ازولسوالی چشت هرات به روند صلح پیوسته است

پیوستن یک گروه ازمخالفین دولت به پروسه صلح درولایت هرات

گزارش شده این گروه مخالف دولت ازولسوالی چشت ولایت هرات به دولت پیوسته است