۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه

روند انتخابات افغانستان تحت تدابير شديد امنيتي

حضور گسترده مردم اما تحت تدابير شديد امنيتي
تصاويري كه مشاهده مي شود مربوط به روز انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي ولايتي درشهر هرات است كه تحت تدابير شديد امنيتي برگزار گرديده است

هیچ نظری موجود نیست: