۱۳۸۸ مرداد ۶, سه‌شنبه

این تصویر بهاری نمادی اززیبائی وقدرت خداوند می باشد خداوندی که تمام خوبی ها وزیبائی ها دراو نهفته است خداوندی که بوسیله همین طبعیت زیبا ودلفریب به انسان روح تازه بخشیده وبه اشرف مخلوقات یعنی انسان فرصت دیگری می دهد که درمورد این همه نعمت های اعطاء شده ازطرف معبود بی همتا فکر کرده وبه وحدانیتش پی برده وبرای همیشه شکرگذارهرآنچه که به او داده شده باشد.

گشایش کارگاه آموزشی ژورنالیزم افغان درمرکزفرهنگی لینکن

چهارمین دوره کارگاه آموزشی ژورنالیزم آنلاین ووبلاگ نویسی درهرات گشایش یافت این کارگاه آموزشی به مدت دو روز درمرکزفرهنگی لینکن واقع درکتابخانه عامه هرات دایر گردیده است. تمویل کننده ورکشاپ دو روزه که تحت نام ژورنالیزم آنلاین می باشد برای عده ای ازجوانان شهرهرات روش وبلاگ نویسی را آموزش داده تا جوانان بتوانند دردنیای وبلاگ نویسی حرفی برای گفتن داشده باشند. همانطوریکه می دانید جوانان افغان ازاستعداد های خارقوالعاده ای درهمه سطوح برخوردار هستند که اگرزمینه ی مساعد شود تاکشف استعداد شده وروی این قشرپرتوان سرمایه گذاری صورت بگیرد به یقین افغانستانی آباد وسربلند خواهیم داشت. اما اگر به همین منوال به پیش برویم وکشف استعداد ها دراین کشور ویرانه صورت نگیرد باعث می گردد افغانستان عزیزباردیگر به چالش های گوناگونی دچارخواهد شد.
گفتنی است مرکز لینکن که متعلق به ایالات متحده آمریکا بوده دربخش های فرهنگی وارائه خدمات انترنتی وبه صورت رایگان درولایت هرات ازچندی بدینسوآغاز به فعالیت نموده که دراین مدت کمی که ازعمر فعالیت های این مرکز می گذرد علاقمندان فراوانی را جذب کرده است.

۱۳۸۸ مرداد ۵, دوشنبه

کاروان نیروهای مخالف دولت