۱۳۹۲ اسفند ۱۷, شنبه

سری پنجم عکس های ازسفر حامد کرزی به سریلانکا


سری چهارم عکس های سفر حامد کرزی به سریلانکا


بخش سوم سفر حامد کرزی به سریلانکا


بخش دوم عکس های سفر حامد کرزی به سریلانکا


سفر حامد کرزی رئیس جمهور کشور به سریلانکا


برگزاری امتحان کانکور درولایت هرات
برگزاری امتحان کانکور سال 93 درولایت هرات