۱۳۹۰ دی ۲۱, چهارشنبه

افتتاح موزیم ملی درقلعه اختیارالدین ولایت هرات که بعد ازسه دهه مرمت ودوباره بر روی علاقمندان بازگشایی شده است

علاقمندان به موزیم ملی وآثار باستانی ولایت هرات می توانند این آثار را همه روزه درقلعه اختیارالدین ولایت هرات دیدن نمایند وازاین آثار به جامانده ازنیاکان ما لذت ببرند وافتخارکنند

آثار باستانی هرجامعه گنجینه ای گرنبها برای همان جامعه محسوب می گردد

آبدات تاریخی ولایت هرات یکی ازگرانبها ترین سرمایه های ملی ما است پس درحفظ ونگهداشت آنها ازجان ودل کوشش وتلاش نماییم

افتتاح موزیم ملی بعد ازسه دهه درقلعه اختیارالدین ولایت هرات بخش دوم

موزیم ملی ،گنجینه ای با ارزش

افتتاح موزیم ملی بعد ازسه دهه درقلعه اختیارالدین ولایت هرات بازگشایی شد بخش اول

موزیم ملی که درآن اشیا تاریخی به نمایش گذاشته شده است بعد ازسه دهه دوباره ترمیم گردیده است که واقعا ازجمله سرمایه های ملی ما افغان ها به شمار می رود