۱۳۹۰ دی ۲۱, چهارشنبه

آثار باستانی هرجامعه گنجینه ای گرنبها برای همان جامعه محسوب می گردد

آبدات تاریخی ولایت هرات یکی ازگرانبها ترین سرمایه های ملی ما است پس درحفظ ونگهداشت آنها ازجان ودل کوشش وتلاش نماییم

هیچ نظری موجود نیست: