۱۳۸۹ آبان ۱۲, چهارشنبه

عکس ازهمایش بزرگ صحت که به ابتکار موسسه C H A درولایت هرات برگزار گردیده بود

هیچ نظری موجود نیست: