۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

بخش دوم عکس های ازهمایش بزرگ صلح درولایت هرات

بخش اول تصاویری ازهمایش بزرگ صلح که درولایت هرات برگزار شده است

همایش بزرگ صلح که به مدت دو روز درولایت هرات برگزار گردیده است استاد ربانی رئیس این شورا همراه با والیان ولایات غرب کشور ازجمله بادغیس غور فراه هرات جنرالان پولیس ملی واردوی ملی وهمچنان مهمانان خارجی دراین همایش بزرگ اشتراک کرده اند

۱۳۸۹ آذر ۲۳, سه‌شنبه

بخش سوم عکس های ازافتتاح مرکز آموزش فنی وحرفه ای ایران وافغانستان درولایت هرات

این مرکز فنی وحرفه ای با حضور معاون وزرات کار وامور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وافغانستان درولایت هرات واقع درجنب ریاست حقوق بشر روز گذشته رسما افتتاح گردید