۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

بخش اول تصاویری ازهمایش بزرگ صلح که درولایت هرات برگزار شده است

همایش بزرگ صلح که به مدت دو روز درولایت هرات برگزار گردیده است استاد ربانی رئیس این شورا همراه با والیان ولایات غرب کشور ازجمله بادغیس غور فراه هرات جنرالان پولیس ملی واردوی ملی وهمچنان مهمانان خارجی دراین همایش بزرگ اشتراک کرده اند

هیچ نظری موجود نیست: