۱۳۸۹ آذر ۱۰, چهارشنبه

بخش اول تصاویری ازمراسم همگانی شدن مبارزه با فساد اداری درهرات

هیچ نظری موجود نیست: