۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

اعلام انزجار مردم هرات به حاطر هتک حرمت یک کشیش آمریکایی به قرآن شریف

هیچ نظری موجود نیست: