۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه

زنان وانتخابات افغانستان

حضور پررنگ زنان دردومين دور انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي ولايتي افغانستان

هیچ نظری موجود نیست: