۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

پیوستن یک گروه ازمخالفین دولت به روند صلح درولایت هرات

مقامات محلی درولایت هرات می گویند پیوستن این گروه به روند صلح یکی ازبزرگترین دست آورد های اخیر پولیس هرات می باشد

هیچ نظری موجود نیست: