۱۳۹۰ بهمن ۲۶, چهارشنبه

افتتاح ترمینال میدان هوائی بین المللی ولایت هرات

گفته شده این ترمینال باهزینه بالغ برهشتصدهزار دالر آمریکایی ازبودجه انکشافی تیم بازسازی پی آر تی ایتالیا به مصرف رسیده است

هیچ نظری موجود نیست: