۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه

بخش دوم تصاویر مراسم تهداب گذاری ساختمان مطبعه تاسیسات رادیو وتلویزیون دردانشگاه ولایت هرات

هیچ نظری موجود نیست: