۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

تصاویری ازجریان کنفرانس مطبوعاتی اقای استیفن دمستورا معاون سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان که به هرات سفر کرده بود

هیچ نظری موجود نیست: