۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

عکس های ازکوچه وبس کوچه های شهر قدیم هرات

۲ نظر:

افغانها برای کفتارها گفت...

bah bah herat jan

شادی گنجی گفت...

سلام برادر هراتی
عکس هایتان از هرات برایم جالب بود...پژوهشگری ایرانی هستم که در آینده نزدیک قصد سفر به هرات را دارم و فکر کردم شاید شما بتوانید راهنماییم کنید:
می خواهم در هرات شبیه زنان هراتی به نظر برسم، باید چه بپوشم؟ آیا مشکل خاصی برای یک زن غیر افغان در افغانستان وجود دارد که بهتر است راجع به ان بدانم؟