۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

تصاویری ازامداد رسانی هوایی توسط نیروهای خارجی درافغانستان

هیچ نظری موجود نیست: