۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

بخش دوم تصاویر امداد رسانی هوایی نیروهای خارجی درافغانستان

هیچ نظری موجود نیست: