۱۳۸۹ مهر ۲۲, پنجشنبه

تصاویری ازخبرنگاران حوزه غرب کشور درجریان کنفرانس مطبوعاتی شاروال هرات

هیچ نظری موجود نیست: