۱۳۹۱ فروردین ۲۸, دوشنبه

گوشه های ازجریان درگیری مسلحانه روز گذشته درشهر کابل

عکس ازآوا

هیچ نظری موجود نیست: