۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

شصت وهشت اثرباستانی درولایت هرات به ریاست اطلاعات وفرهنگ این ولایت تحویل داده شد

هیچ نظری موجود نیست: