۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۴, شنبه

پروسه انتخابات اتحادیه حمایت ازژورنالیستان هرچند اعتراضات وتحریم های شدید را بدنبال داشت درهرات برگزار شد

انتخابات مرکز حمایت ازخبرنگاران ازسوی تعدادی ازرسانه های ملی ومحلی تحریم شد

هیچ نظری موجود نیست: