۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۴, شنبه

پروسه انتخابات اتحادیه حمایت ازژورنالیستان هرچند اعتراضات وتحریم های شدید را بدنبال داشت درهرات برگزار شد

این انتخابات هرچند که تحریم شد بازهم برگزار گردید اما متاسفانه تعداد زیادی ازرسانه های ملی ومحلی دراین انتخابات شرکت نداشتند

هیچ نظری موجود نیست: