۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۴, شنبه

پروسه انتخابات اتحادیه حمایت ازژورنالیستان هرچند اعتراضات وتحریم های شدید را بدنبال داشت درهرات برگزار شد

انتخابات ریاست اتحادیه حمایت ازژورنالیستان روز پنچ شنبه تحت اعتراضات شدید تعدادی ازرسانه های ملی ومحلی درولایت هرات برگزار گردید

هیچ نظری موجود نیست: