۱۳۸۸ شهریور ۲۷, جمعه

تجليل روز قدس درهرات توسط به پرواز درآوردن كاغذ باد

تصاوير بالا مربوط به تعدادي ازبچه هاي هرات است كه با به پرواز درآوردن كاغذ باد هاي خويش حمايت خود را ازبچه هاي مظلوم فلسطين اعلام كردند

هیچ نظری موجود نیست: