۱۳۸۸ شهریور ۱۳, جمعه

برگزاري سيمينار يك روزه تحت نام رسانه ها وحفظ محيط زيست درهرات

تصاويري كه مشاهده مي شود مربوط به اولين سيمينارتحت نام رسانه ها وحفظ محيط زيست است كه درولايت هرات برگزار گرديده بود

هیچ نظری موجود نیست: