۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

آبدات تاریخی هرات از زمان گذشته وحال بخش دوم

عکس های ازگازرگاه شریف درزمان گذشته وحال وهمچنان مقبره گوهرشاد بیگم اززمان گذشته وحال مقایسه کنید

هیچ نظری موجود نیست: