۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

آثار باستانی هرات درگذشته وحال بخش اول

عکس های ازقلعه اختیار الدین اززمان گذشته وحال همچنان عکس های ازمناره های هرات درزمان گذشته وحال

هیچ نظری موجود نیست: