۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

بخش دوم تصاویر آموزش نیروهای اردوی ملی مستقر درحوزه جنوب غرب

هیچ نظری موجود نیست: