۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

آموزش های سخت وفشرده نیروهای اردوی ملی مستقر درحوزه جنوب غرب افغانستان

هیچ نظری موجود نیست: