۱۳۸۹ خرداد ۱۷, دوشنبه

مراسم اهدای تصدیق نامه های فارغین ورکشاپ تعلیمی درقوماندانی پولیس سرحدی هرات

هیچ نظری موجود نیست: