۱۳۸۹ خرداد ۱۵, شنبه

سفرجنرال استانلي مك كرستال فرمانده ارشد نيروهاي ناتو درافغانستان به ولايت بادغيس

دراين سفر مارك سيدول نماينده سياسي نيروهاي ناتو درافغانستان جنرال استانلي مك كرستال را همراهي مي كرد هدف ازسفر اين دومقام بلند پايه ي ناتو به بادعيس بازديد ازنيروهاناتو دراين ولايت خوانده شده است

هیچ نظری موجود نیست: