۱۳۹۰ تیر ۱۱, شنبه

نشست سه جانبه آمریکا پاکستان وافغانستان در.کابل

هیچ نظری موجود نیست: