۱۳۹۰ تیر ۶, دوشنبه

سفر رئیس جمهور کرزی به تهران وشرکت درنشست سه جانبه با روسای جمهور ایران وپاکستان

هیچ نظری موجود نیست: