۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه

عکس ازنیروهای آیساف مستقر درافغانستان درحال پختن نان

هیچ نظری موجود نیست: