۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

تصاویر تجمع اعتراض آمیز شماری ازخبرنگاران حوزه جنوب غرب به دلیل قتل حامد نوری خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان

هیچ نظری موجود نیست: